BYT

HOLDING KASPER MÁ NOVOU AKVIZICI

První duben letošního roku znamenal pro trutnovské podnikatelské prostředí změnu. Společnost KASPER KOVO rozšířila své působení, a na základě dohody se společností Dukla Trutnov přebírá areál v Trutnově – Poříčí a její některé obchodní aktivity.

„Dukla se rozhodla uzavřít s námi dohodu o spolupráci. Jejím výsledkem je převzetí všech jejích aktivit v oblasti projektování, konstrukce a výroby sortimentu z oblasti energetiky, úpraven vod a tlakových nádob, včetně nádob na stlačený vzduch. Díky tomuto kroku můžeme dokončit a rozvíjet všechny rozpracované zakázky Dukly a vyhovět všem požadavkům klientů,“ uvedl jednatel společnosti KASPER KOVO, Rudolf Kasper.

S prvním dubnem přecházejí do holdingu KASPER i stávající zaměstnanci Dukly. „Chceme dostát všem našim závazkům a zároveň být korektní k našim pracovníkům. Proto od 1. dubna přecházejí všichni naši zaměstnanci pod společnost KASPER KOVO. „Jsem přesvědčen, že se jedná o smysluplné řešení jak po stránce obchodní, tak i personální,“ uvedl výkonný ředitel Dukla Trutnov Ladislav Malý.

Nově vzniklá KASPER KOVO s.r.o., provozovna AQUA-STEEL se soustředí na oblast dodávek technologií úpraven vod pro energetické zdroje, chemické a průmyslové provozy, dále pak na konstrukci a výrobu tlakových a netlakových nádob až do velikosti 150 000 litrů.

Klienti firmy Dukla se mohou ohledně svých dotazů obracet na stávající telefonické kontakty i po 1. dubnu 2011, e-mailové adresy zůstanou v platnosti do 30. září letošního roku.

 


www.kasperkovo.cz


Související příspěvky

TEPELNÁ ČERPADLA – OTÁZKY A ODPOVĚDI (co Vás nejčastěji zajímá)

redakce

iCon. Koupelny mnoha tváří

redakce

Kamenná vlna Rockwool na rozhlasových vlnách

redakce