BYT

Domovní čerpací stanice (DČS) – oceníte ji když o ní nevíte

Každý, kdo staví, nebo navrhuje nový byt, rodinný dům,  firemní  objekt, či třeba hotel nebo restauraci, musí řešit problém s odvodem odpadních vod. A že jich je, obzvláště – máte-li doma malé děti. Ovšem, ne každý už má to štěstí, že se jen napojí na kanalizaci a  odpady odtékají sami, samospádem.  Nutností je pak  použití domovní čerpací stanice (DČS).

Jak si vybrat vhodný typ?
Domovní čerpací stanice
se vybírá dle druhu použití, zda je určena pro přečerpávání do výše uložené gravitační kanalizace nebo pro čerpání do systematické tlakové kanalizace. Dále dle typu napojeného objektu, zda se jedná o RD nebo bytový dům o větším počtu bytových jednotek, penzion, hotel, nebo provozovnu.

Životnost a cenu celého zařízení nejvíce ovlivňuje konstrukce  čerpací jímky. Zde je třeba se podrobně seznámit zejména s výrobcem deklarovanou kruhovou pevností v případě plastových jímek,  nebo chemickou odolností v případě betonových prefabrikátů.  Trh je zaplaven levnými výrobky z recyklovaných plastů. Které však vyžadují dodatečné a drahé statické zajištění.

Spolehlivost funkce pak ovlivňuje zejména  typ použitého čerpadla a ovládání.  Základní typy čerpadel používaných pro DČS jsou:

Objemová = vřetenová čerpadla
Tento typ je v ČR velmi  oblíbený  zejména u projektantů,  méně již u uživatelů. Vzhledem k relativně  vysoké výtlačné výšce  až 90 m (0,9 MPa) není nutné si lámat hlavu při  návrhu. Pracuje  prostě všude.  Princip čerpání  je založen na   otáčení vřetene v gumovém statoru, principem je vytlačování malých – konstantních objemů odpadní vody při vysoké výtlačné výšce. Na českém trhu je několik typů lišících se  od sebe pouze nepodstatnými technickými detaily a kvalitou provedení.

Nevýhody tohoto čerpadla jsou následující : Vysoká konstrukční výška, která znemožňuje racionální využití retenčního prostoru čerpací jímky, malý průtok (0,5-0,7 l/s), který předurčuje jejich použití pouze pro jeden rodinný dům. V případě chodu „ na sucho“ dojde již po několika vteřinách k poškození pryžového statoru a  v případě chodu do zavřeného výtlaku může dojít k poškození motoru. Pryžový stator čerpadla je možné snadno poškodit abrasivním materiálem a také tukem.

Pro  výše uvedené konstrukční nevýhody,  nízkou životnost namáhaných dílů a vyšším nárokům na údržbu,  doporučujeme tato  čerpadla použít  pouze v případě oprávněného požadavku na  vysokou výtlačnou výšku ( více než 30 m vodního sloupce, tj 3 bary, tj 0,3 MPa).

Ještě poznámka na okraj.  Představte si, co se stane  v případě poruchy na výtlačném potrubí při tlaku odpadních vod v potrubí 6 bar. 

Odstředivá čerpadla
Jedná se o běžná čerpadla s oběžným kolem opatřená drtičem nebo řezacím zařízením. Výrobců  těchto čerpadel je nepřeberné množství a vzájemně se liší  materiálovým provedením, typem drtiče,  různou výtlačnou výškou a způsobem tepelné ochrany motoru  čerpadla. Uživatelsky se jedná o provozně vysoce spolehlivá čerpadla bez spotřebních dílů s minimální náročností na obsluhu a údržbu a dlouhou životností.

Další kritéria výběru
Jedním z kritérií výběru je způsob montáže čerpadla.  Obecně je možné je rozdělit na tři způsoby – flexibilní uchycení s výtlačnou hadicí, pevné uchycení na výtlačném potrubí a poslední (nikoliv však poslední, co do výhod) je čerpadlo osazené na tzv. spouštěcím zařízení, což jsou  nerezové vodící trubky po kterých  se čerpadlo spouští do specielního patkového kolena umístěného na dně jímky.

Dalším kritériem  je samotné ovládání čerpadla.  Jedná se o velice důležitou součást, která je mnohdy  podceňována a přitom hlavně ovládání zajišťuje uživatelský komfort a spolehlivost  celé čerpací stanice.  V praxi je  používáno několik základních způsobů ovládání:

Jednoduché automatické ovládání pomocí plovákového spínače integrovaného do čerpadla. Toto skromné ovládání je možné použít pouze u jednofázových čerpadel.

Automatické ovládání doplněné o prvky ochrany elektromotoru čerpadla (nadproudová ochrana, tepelná ochrana) je již na vyšší úrovni, vyžaduje  však instalaci samostatné skříně ovládání. Na ještě vyšší úrovní je  ovládání doplněné mimo prvky ochrany elektromotoru  o signalizaci poruchových stavů. Ta může být provedena i pomocí GSM modemu.

Cena za DČS
Mnohdy by se zdálo  vhodným kritériem výběru DČS i cena. Samozřejmě finance jsou při pořizování jakéhokoliv spotřebiče hlavním kritériem, ale cena sama osobě není plně vypovídající hlavně o kvalitě a provedení DČS. Přesnějším kritériem je poměr cena: výkon (kvalita). Při porovnání ceny a provedení je jasnější, co za vaše peníze získáte. Mnohdy se u čerpadel platí i za „značku“ a na druhou stranu nižší cena technologie může znamenat použití méně vhodných zařízení nebo dokonce absenci ochranných prvků. A samozřejmě, velice důležitou věcí je zajištění  servisu a náhradních dílů na DČS. V případě poruchy nebo potíží je důležité mít k dispozici odborníka, který Vám poradí a umožní poruchu odstranit.

Nakupujte u odborníků
Pokud uvažujete o nákupu domovní čerpací stanice – doporučujeme vám firmu BVS aqua s.r.o., která je již 15 let přímým výrobcem, prodejcem a servisním střediskem čerpacích stanic a také certifikovaných domovních čistíren odpadních vod, nebo polypropylenových nádrží.  Mimo vlastní výrobu Vám mohou pomoci s návrhem vhodného zařízení.

Pro uživatele nabízejí bezplatné návrhy čerpacích stanic včetně potřebných hydrotechnických výpočtů. Pro projektanty nabízejí bezplatné konzultace řešení domovních a komunálních čerpacích stanic včetně návrhů systémů veřejných sítí tlakové kanalizace.  

Na své výrobky a montážní celky a čerpací stanice poskytují záruční a pozáruční „doživotní“ servis.

Motto firmy: „Naším cílem je spokojený zákazník, s nímž společně vytváříme lepší životní prostředí…“

 

Více informací na: www.bvsaqua.cz

Kontakt: tel.: 241 951 607, email: info@bvsaqua.cz/

Související příspěvky

Domovní vodoměrné šachty k připojení vodovodní přípojky

redakce

… od projektu k domu na klíč

redakce

Moderní bydlení v Praze nyní na dosah ruky pro každého

redakce