BYT

Čističky odpadních vod typu AT – od firmy BIOWA – jsou s certifikací CE ( možnost ČOV na ohlášení)

Čistírna odpadních vod (ČOV) je elegantním a ekologickým řešením problému s odpadními vodami. Čistírna představuje průtočnou nádrž, kde účinnost čištění odpadních vod je 96-98 % (u septiků cca 30 %). Čisticí proces probíhá účinkem mikroorganismů za přítomnosti kyslíku anebo bez.
Vyčištěná voda má kvalitu užitkové vody a je možné ji dál používat – např. na zalévání květin, okrasných dřevin, trávníku, umývání cest atd. Vyčištěná voda se dá použít v případě dočištění jako užitková voda. Vyčištěnou odpadní vodu je možné též vypouštět do recipientu, do vsaku.

Čistička odpadních vod chrání životní prostředí a umožňuje vám nestarat se o odpadní vody.

Co všechno je možné do čistírny vypouštět?
Čistírna odpadních vod slouží na čištění splaškových odpadních vod z domácností, tj. odpadní vody z kuchyně, toalet, sprch a van atd. Do kanalizačního systému vašeho domu by se neměly dostat pevné nerozložitelné látky jako sáčky, hygienické pomůcky, kovové části. Větší částice jsou zachyceny v nátokovém koši, odkud se dále do čistírny nedostanou. Čistírna je schopna eliminovat nárazové vypouštění vody např. z vany. Do čistírny by se nemělo dostat větší množství spečeného oleje (např. z fritézy), ale rozdělit ho do několika částí. Nadměrné množství agresivních čisticích prostředků obsahujících chlornany může zabít mikroorganizmy, proto je třeba dbát na dodržování výrobcem doporučené dávkování při používaní.

Za kolik let se vám vrátí náklady na domovní čistírnu odpadních vod?
Čistírna odpadních vod představuje jednorázovou investici. Náklady na provoz a údržbu čistírny představuje spotřebu elektřiny za cca. 1500,- Kč/rok, odběr vzorku na rozbor 500 Kč. Za 10 let provozu ČOV celkové náklady představují 1/3- 1/4 z celkových nákladů na žumpu. V případě žumpy pořizovací náklady jsou nižší, ale náklady na údržbu – tj. vývoz žumpové vody – může představovat až 20 000 Kč/rok! Pořizovací a provozní náklady žumpy po 2 letech provozu dosáhnout pořizovací náklady čistírny.

ČOV  řady AT od firmy BIOWA  – široké možnosti použití
Společnost BIOWA dodává kvalitní domovní čistírny odpadních vod typové řady AT 6 až AT 50 a vyrábí plastové záchytné nádrže jak samonosné tak určené k obetonování. Čistírny odpadních vod slouží  pro čištění splaškových odpadních vod v domácnosti včetně toalety, koupelny, praček a myček nádobí. Účinnost čištění 96-98%.
Toto řešení domovních čističek odpadních vod je velmi flexibilní a umožňuje jejich umístění pod zemí nebo nad zemí, v suterénech obytných budov anebo do stávajících jímek, podle požadavků zákazníka.
Díky své flexibilitě májí tyto ČOV široké použití v různých oblastech – bytovky a rodinné domy, hotely, motoresty, autokempinky a restaurace,  zemědělská družstva a farmy a dokonce i houseboaty.

Proč si vybrat právě ČOV typu AT ?
V ČOV typu AT od společnosti BIOWA je použitý dlouhodobě osvědčený systém kontinuálního biologického čištění odpadních vod, s integrovanou akumulací nárazově protékajících vod. Využitím naší technologie v procesu čištění je zabezpečená vysoká kvalita vyčištěné vody, nízké investiční a provozní náklady. Technologie je též známá pod mezinárodním názvem Vertical Flow Labyrinth – VFL ® (tzv. vertikální přetékací labyrint).
Domovní čističky odpadních vod typu AT se dodávají jako hotový výrobek a jsou konstruované jako plastové nádrže, ve kterých je instalovaná technologická vestavba.  Základní popis ČOV tvoří celoplastový reaktor s vnitřní technologickou vestavbou. Maximálně dosažený čisticí efekt je založený na využití technologie nízko zátěžové aktivace s aerobní stabilitou kalu. ČOV AT je zakryta odnímatelným, uzamykacím PP poklopem s UV filtrem.

ČOV typu AT – certifikace CE podle nové legislativy

Sbírka zákonů č. 416 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2010
Čistírny odpadních vod od firmy BIOWA splňují normy podle poslední legislativy. Ve smyslu požadavků evropské normy EN 12566-3 byla jejich domovní čistírna podrobená dlouhodobému testu účinnosti čištění, komplexním zkouškám statické odolnosti, vodotěsnosti, trvanlivosti, kontrole rozměrů a přístupnosti. Po ukončení prokázání shody, vykonání počátečních zkoušek typu a zavedení vnitropodnikové kontroly výroby, vydal výrobce prohlášení o shodě, které je v souladu s legislativou EÚ. Ukončení uvedeného procesu opravňuje výrobce označovat svoje výrobky ČOV AT do 50 EO značkou shody CE.

Účinnost čištění:
BSK5: 97,2 %
ChSK: 93,6%
NL: 97,1 %
NH4 – N: 99,4%
Pc: 80,2%

Nárazový přítok není problém
ČOV AT s vestavěným retenčním prostorem splňuje též požadavky normy EU na odolnost vůči nárazově přitékajícím odpadním vodám a zabezpečuje rovnoměrný chod domovní ČOV i při nárazovém vypouštění většího objemu vody (např. vana + pračka). Tím je vyřešen hlavní problém domovních ČOV s vyplavováním aktivovaného kalu z ČOV při každém nárazovém nátokus.

Přednosti čistíren odpadních vod typu AT od firmy BIOWA:
• SKVĚLÁ CENA A MINIMÁLNÍ STAVEBNÍ NÁKLADY – pořizovací cena je velmi přijatelná – návratnost investice už do 3let
• Záruka až 10 LET NA VODOTĚSNOST PLÁŠTĚ
• TLOUŠŤKA STĚNY PLÁŠTĚ NÁDRŽE 8 mm – zaručena vysoká statika a stabilita nádrže oproti
• AKUMULACE NÁRAZOVĚ PŘITÉKAJÍCÍCH VOD – technologie VFL je jedinečné řešení vyrovnávání nerovnoměrného nátoku odpadních vod do ČOV při vypouštění většího množství vody (vana, pračka..), čímž se zabrání vyplavení aktivního kalu do a chod ČOV je stabilní.
• tichý, bezzápachový chod s jednoduchým provozem
• bezproblémové použití čisticích prostředků v domácnosti
• NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
• jednoduchá montáž • PŘÍJEMNÝ TVAR I BARVA KRYTU – kryt je jedinou součástí čistírny, která je vidět a proto musí být nejen kvalitní ale i estetický.
• UZAMYKATELNÝ KRYT PRO BEZPEČNOST DĚTÍ – ve standardní výbavě
• automatizovaný provoz a údržba – servis je možné si objednat .

Přemýšlíte o  čistírně odpadních vod – nakupujte u odborníků
Provozování  čističek odpadních vod typu AT od firmy BIOWA je automatizované, jednoduché a ekonomické. Výrobce své ČOV dodává včetně digitálně řídicí jednotky, dmychadla, od nátoku k terénu 50cm nástavec + poklop s uzamykáním).
Firma nabízí zpracování PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a HYDROGEOLOGICKÉHO POSUDKU. Projekt od studie, přes dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení až po realizační dokumentaci vč. případného autorského dozoru při stavbě. Též za vás vyřídí povolení ke stavbě ČOV na úřadech.
Jako doplněk nabízí i  prodej bakterií a enzymů likvidující organický odpad.

Společnost Biowa dodává nejen čistírny odpadních vod,  ale vyrábí a dodává i, jímky, septiky, nádrže na dešťovou vodu, lapače tuků, kanalizační šachty, vodoměrné šachty, čerpací šachty, poklopy a bazény…

Více informací: http://www.biowa.cz/

biowa@seznam.cz

Související příspěvky

Koronavirus ničí ekonomiku, byty ale zdražují dál

redakce

Odstranění vodního kamene z potrubí

redakce

Kolekce Witex Color a Witex Color+: Individuální design pro nadstandardní bydlení

redakce

1 komentář

Mareček 11. 11. 2014 at 11:55

Septik se neobejde bez pořádného filtru:
http://www.cistickaodpadnichvod.cz/septik

Diskuze je uzavřena.