BYT

Celodřevěný konstrukční systém pro pasivní domy

Společnost KASPER CZ s. r. o. již přes 15 let působí na trhu v oblasti návrhu a výroby nosných dřevěných konstrukcí, především pak v technologii styčníkové desky s prolisovanými trny. Kvalitní technické zázemí firmy s mnohaletou zkušeností společně s nejmodernějším novým provozem v ČR pro výše zmíněnou technologii jí umožňuje nacházet nové konstrukční cesty pro stále více populárnější dřevostavby.

 

V loňském roce se podařilo vyvinout a zrealizovat nový nosný celodřevěný konstrukční systém pro bytové domy v pasivním standardu, který primárně zajišťuje statické požadavky, ale zároveň nabízí vynikající řešení pro stavebně-fyzikální problematiku.

Nový stavební systém, který je průmyslově chráněn užitným vzorem č. 20697, využívá principu difúzně otevřené obvodové stěny. Konstrukční řešení nosné kostry, která je navržena z dřevěných příhradových prvků, umožňuje připojit vnější i vnitřní plášťový materiál při maximální eliminaci konstrukčních tepelných mostů. Vzniklý prostor je vyplněn tepelnou izolací, jejíž tloušťka není nijak limitována. Konstrukční systém stěny je doplněn o systémové řešení obytného podkroví, kde jsou opět využity dřevěné nosné prvky spojené ocelovými styčníkovými deskami. Celý objekt má tak po celém obvodu zajištěnou kontinuální tepelně-izolační obálku s propracovaným systémem detailů, které se výrazným způsobem podílejí na zajištění dostatečné vzduchotěsnosti a správné funkci základního souvrství objektu.

Díky svému jedinečnému konstrukčnímu řešení je možné systém použít i pro konstrukce s požadavky na vyšší konstrukční výšku budovy (obvodové stěny hal, tělocvičen, administrativních budov atd.) při zachování minimalizace konstrukčních tepelných mostů.

Použitá technologie styčníkové desky v kombinaci s průmyslovou výrobou ucelených stěnových dílů nového systému přináší především výrazné časové a finanční úspory a současně zajišťuje vysoký technický standard pro stavby 21. století. Společnost KASPER CZ s.r.o. nabízí všem zájemcům o nový stavební systém zdarma odborné poradenství společně s vypracováním konstrukčně statického návrhu pro konkrétní projekty.

 

 

 

 

 

 

Projekt: Dům v oboře

 

Architektonický návrh: e-MRAK s.r.o. – Martin Rajniš Architektonická kancelá

V současné době KASPER CZ s.r.o. realizuje architektonicky zajímavou dřevostavbu, kterou navrhla významná architektonická kancelář e-MRAK s.r.o. profesora Martina Rajniše

Nenápadný rozsáhlý objekt s překrásným výhledem se nachází v chráněné krajinné oblasti Český les. Dům je citlivě umístěn v mírně svažitém terénu nedaleko rybníka a přirozeně navazuje na okolní zvlněnou krajinu.

Konstrukční návrh objektu jednoduše kombinuje přírodní materiály (modřínové dřevo, kámen, sklo, hlínu) a společně s racionálním využitím přírodní zejména solární energie reprezentované systémem slunolamů podtrhuje základní konstrukční filozofii autorů návrhu prof. Ing. arch. Martina Rajniše a MgA. Davida Kubíka.

 

Realizační dokumentace nosné konstrukce objektu byla zpracována ve firmě KASPER CZ s.r.o. ve spolupráci s kanceláří e-MRAK s.r.o. pomocí specializovaného softwaru pro dřevostavby SEMA. Kompletní digitální 3D zpracování celého objektu umožnilo doladit veškeré konstrukční detaily a následně rychle a přesně zajistit veškeré opracování dřevěných prvků na CNC strojích. Dílčí prefabrikované stěnové a stropní celky byly sestaveny ve výrobním závodě firmy na specializované lince FRAMER a následně převezeny na místo stavby, kde v průběhu září budou probíhat montážní práce.

 

KASPER CZ s.r.o. – Ing. Zbyněk Šrůtek

 

www.kaspercz.cz

Související příspěvky

Using Joomla!

redakce

Gucibus Teu laoreet nunc

redakce

Nábytek, který si vás získá …

redakce