BYT

20 rokov skúseností – Celulózová izolácia CLIMATIZER PLUS a jej využitie v drevostavbách

V rámci ponuky tepelných izolácií je pre ľahké konštrukcie, strechy a drevostavby celulózová izolácia CLIMATIZER PLUS veľmi výhodnou alternatívou. Tento výrobok sa v Čechách a na Slovensku vyrába a používa už od roku 1991. V nasledujúcich riadkoch si bližšie pomocou otázok predstavíme je výhodné nasadenie v drevostavbách.

Prečo práve použitie v drevostavbách?

Tepelnú a akustickú izoláciu CLIMATIZER PLUS je možné použiť do väčšiny vodorovných, šikmých a zvislých konštrukcií, kam sa aplikuje suchou metódou pneumatického plnenia. Objemová hmotnosť celulózovej izolácie sa pohybuje v závislosti od typu konštrukcie medzi 30-65 kg/m3. Táto metóda sa už niekoľko desaťročí hojne využíva k izolovaniu drevostavieb a nízkoenergetických domov v severnej Amerike, severnej a západnej Európe. Vďaka svojim prednostiam a technickým parametrom sa celulózová izolácia stáva stále obľúbenejším materiálom taktiež v Českej republike a na Slovensku.

 

Aké sú jej prednosti a technické parametre?

* veľmi dobré tepelne izolačné parametre izolácie (λ=0,039 – 0,043W/m.K)

* výrazné zlepšenie akustiky stavby

* vysoká hodnota mernej tepelnej kapacity materiálov (Cd =1907 J/kg.K), ktorá zlepšuje akumulačné vlastnosti stavby a znižuje letné prehrievanie obývaných priestorov (umelo vyrábané izolácie majú túto hodnotu približne polovičnú)

* nižšia navĺhavosť ako pri surovom dreve (vyrovnaná vlhkosť 10 – 12 % hm.)

* nízky difúzny odpor, umožňujúci konštrukciu s difúzne otvorenou skladbou

* dokonalé vyplnenie všetkých detailov stavby pri prefabrikovanej továrenskej výrobe dielcov, ako aj pri realizácii na stavbe

* dobré požiarne parametre

* odolnosť voči hubám a plesniam

* ľubovoľné aplikačné hrúbky (4 – 40 cm) jedným aplikačným zariadením

* vysoká produktivita práce

* nízke prepravné náklady v prípade prevedenia prác na stavbe

* ekologický šetrný výrobok – známka prepožičaná už v roku 1994

* CE – Európsky certifikát ako doposiaľ jediná fúkaná tepelná izolácia na Slovensku – ETA-06/0086

Trendom poslednej doby je používanie difúzne otvoreného systému. V čom spočíva?

Difúzne otvorený systém namiesto parozábran využíva iba parobrzdy a na vonkajšej strane kontaktnú difúzne otvorenú alebo odvetrávanú fasádu. V ponuke je pre tieto účely celý sortiment materiálov proclima v Českej republike prostredníctvom firmy CIUR a s. Brandýs nad Labem a na Slovensku prostredníctvom firmy VUNO HREUS, s.r.o. Žilina. V mnohých prípadoch je parobrzdná alebo parotesná vrstva tvorená samotným konštrukčným doskovým materiálom. Najčastejším príkladom sú OSB dosky na vnútornej strane ako parozábrana a drevovláknité dosky na vonkajšej strane ako difúzne otvorená vrstva. Pokiaľ sa toto riešenie použije, musí byť systémovo zabezpečené, že všetky otvory v doskách a ich spoje sú zabezpečené minimálne rovnako kvalitne ako doska samotná. Preto je vhodné zabezpečiť po aplikácii celulózovej izolácie CLIMATIZER PLUS všetky otvory špeciálnou páskou a rovnakým spôsobom prelepiť všetky spoje a detaily doskového materiálu.

V súčasnosti sa na stavebnom trhu dostáva do popredia aj „ drevodom z fí-ha modulu“. Čím sa líši od ostatných drevených konštrukcií?

Spoločnosť CIUR a.s. už niekoľko rokov spolupracuje na výrobe a vývoji modulového konštrukčného systému, ktorý sa predáva pod obchodným názvom fi-ha modul. Modulový systém fí-ha rešpektuje súčasné trendy v stavebníctve a zároveň splňuje požiadavky technických noriem z hľadiska stability, únosnosti, tepelne technických vlastností plášťov stavieb aj požiadavky na hygienickú nezávadnosť obytných priestorov. Stavebným materiálom sú drevené moduly, ktoré sa používajú ako pre obvodové steny, tak aj priečky. Technológia výstavby z fí-ha modulov umožňuje realizovať stavby rodinných domov a rekreačných domov, nadstavby, prestavby ale aj výstavbu výrobných hál a priemyselných objektov.

Pri požiadavkách na aplikáciu tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS do drevostavieb je vždy vhodné najprv vlastné predstavy konzultovať s aplikačnou firmou pre stanovenie najvhodnejšieho postupu prevedenia. Dosahuje sa tak maximálna efektivita práce. Popri významných výhodách prináša pri správnej aplikácii táto metóda i možné finančné úspory.

 

Na záver:

Všetci hovoria, že je dôležitá cena. My hovoríme, že cena má byť primeraná ponuke a kvalite. Vznik našej firmy sa datuje od roku 1989 a používanie značky VUNO HREUS od roku 1990 – už v tomto období bolo našim hlavným zameraním vykonávanie tepelných izolácií – úzka špecializácia pre celulózovú tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS. Používanie toho istého tepelno izolačného materiálu v období dvoch desaťročí jednej a tej istej značky a kvality ja pre nás veľkou devízou a prínosom v našich skúsenostiach v prospech každého nášho zákazníka.

Viac informácií na: www.climatizer.sk, www.proclima.sk

Související příspěvky

Nepřehlédnutelný výprodej pro Vás od topeni-koupelny

redakce

Vlastníte nemovitost v zahraničí? Spravujte ji kromě soukromého využití i jako investiční objekt

redakce

Miniseriál – Nový dům krok za krokem díl. 1 (Stavební pozemek)

redakce